16 m³ LASTUTRYMME

”Vi forslar bort nästan allt som
två man kan bära till återvinning”

Soffor | Bord | Stolar | Hyllor | Tjock-TV | Elektronikavfall | Wellpapp
Papper | Sekretess | Flyttstäd | Dödsbon | Källarröjningar | Vindsröjningar | Lokaltömningar | Butikstömningar | Trädgårdsavfall
Kontorsmöbler | Byggavfall | Kläder | Vitvaror | Mindre flyttar | Kärltvätt

Alltid fasta priser för företag, bostadsrättsföreningar & privatpersoner

Vi har tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götalands län att transportera Miljöfarligt Avfall