Fastighetsskötsel

Bo & Son utför löpande skötsel, förebyggande underhåll samt felavhälpande åtgärder i flerfamiljshus. Kunderna består primärt av avtalskunder.

Fastighetsjour dygnet runt via samarbetspartner.

Arbetsledare Fastighet

Tord Klarin
031-514 000