Historia

2019 utses Bo & Son till Gasellföretag för andra året i rad

2020

Vi vill tacka medarbetare, kunder, samarbetspartners för “Bo & Son”- tiden.
Vår organisation går nu stärkta och mer taggade än någonsin in i 2021 med fortsatt fokus på ständigt utvecklingsarbete av vårt utbud inom tekniska fastighetstjänster och förvaltning.
Vi är nu Lexium Service Management Göteborg AB med ambition att utveckla våra befintliga kundrelationer och samarbeten ytterligare samtidigt som vi är redo att åta oss nya större uppdrag och utmaningar. “Constant and Never- ending Improvement”

2019

Utses Bo & Son till Gasellföretag för andra året i rad. Företaget blir miljödiplomerat av Göteborg Stad enligt svensk miljöbas. Mycket tid , krafter och resurser läggs på struktur, kvalitetsarbete samt implementering av olika system för att hänga med i utvecklingen och tillgodose kundernas högre krav på transparens.

2018

Har företaget vuxit till ca 20 heltidsanställda på årsbasis. Medvetet strukturarbete inleds. Helikopterpiloten Marcus Bengtsson går in bakom spakarna som delägare och tillika VD. Företaget utses samma år till Gasellföretag av Dagens Industri för första gången i bolagets 25 åriga historia.

2016-2017

Fortsätter bolaget sin tillväxt och verksamheten utvecklas att även innefatta objekt i  Göteborgs kranskommuner. Samtidigt knoppas bolagets återvinningshantering av till Återvinningsbilen i Väst AB.

2015

Sysselsätter bolaget åtta medarbetare. Företaget investerar i sin första egenägda flerfamiljsfastighet med tanke att kunna sysselsätta personalen även vid eventuella tillfälliga svackor i efterfrågan.

2012-2014

I takt med ökad förfrågan från bostadsrättsföreningar flyttar företaget in i större och ändmålsenliga lokaler. Investeringar görs i fordon, maskinpark och personal för att kunna tillgodose behovet hos större förvaltningsobjekt.

2011

Blir äldsta sonen Henrik Kopp Söderström delägare i firman. Henrik som börjat arbeta extra i verksamheten som fjortonåring och framåt har däremellan även hunnit med en krögarkarriär.

Arbetsnamnet uppdateras till
“Bo & Son” med inriktning att utföra löpande skötsel och underhåll åt bostadsrättsföreningar i Göteborg. Samtidigt som bolaget aktivt börjar marknadsföra sig mot bostadsrättsföreningar tas en miljöpolicy fram samt att man börjar ta socialt ansvar genom att bli långsiktigt ambassadörsföretag till Barndiabetesfonden.

2004-2010

Konsolideras bolaget i samband med att Bo blir småbarnsförälder igen. Verksamheten fortlöper utan aktiv nykundsbearbetning. Verksamheten sysselsätter i snitt 2-3 personer på helårsbasis och kunderna bestod främst av privata hyresvärdar och några mindre bostadsrättsföreningar i Göteborg.

1999-2003

Ombildas den enskilda firman till ett aktiebolag med namnet Bo Söderström AB. Firman sysselsätter då 5 medarbetare och förutom löpande skötsel av hyreshus tillkommer flera ombildade bostadsrättsföreningar som kunder.

1994-1998

Utvecklas verksamheten till att bli en heltidssysselsättning och kunderna består främst av privata hyresvärdar på Hisingen och centrala Göteborg.

Året 1993

Startar Bo Söderström enskilda firman “Bo Fastighetsservice Helt & Rent” parallellt med arbetet som skolvaktmästare på Rambersgskolan, Hisingen. Bo hade då under flera år varit vicevärd i ett flerbostadshus och steget till att bli egen företagare känns naturligt.