Hyresrätt Vad gäller?

Bor man i en hyresrätt hyr man lägenheten av sin fastighetsägaren, kan även vara en bostadsrättsförening, eller i andra hand av en hyresgäst eller en bostadsrättshavare.

Man betalar ingen insats för sin lägenhet och man står inte heller själv för underhåll av lägenheten. Förutom hyra av själva bostaden ingår normalt vatten, värme och i vissa fall även hushållsel. Om man har ett förstahandskontrakt kan man byta till en annan lägenhet om hyresvärden eller hyresnämnden godkänner bytet.

Som hyresgäst har man en vårdplikt, vilket innebär att man inte får utsätta lägenheten för onormalt hårt slitage eller orsaka skador. Man har en skyldighet att anmäla fel och brister i lägenheten till hyresvärden