Miljö & Kvalité

Att upprätthålla ett konstant förbättringsarbete och hållbarhets- tänk är viktiga faktorer för oss som tjänsteföretag . Läs gärna mer om vårat kvalitets och miljöarbete här

Miljöpolicy/
Kvalitetspolicy

Lexium Service Management arbetar sedan mars 2011 efter en egen utformat miljöpolicy anpassad för vår verksamhet.

Kortfattat innebär detta att vi strävar efter att tillgodose miljömyndigheters krav, ständig förbättring av miljötänket/miljöarbetet, bidra till att minska effekterna av ingrepp på naturen, ökad miljömedvetenhet hos medarbetare genom fortlöpande utbildningar, strävan efter kretsloppstänk och hushållning med energi och naturens resurser.

Vi tar hänsyn till miljöaspekter vid inköp av varor och tjänster.

För att se vår Kvalitetspolicy & Miljöpolicy Klicka Här.