Problem med Matolja & Fett i avloppet?

Milljötratten hjälper dig att ta hand om överblivet fett utan kladd och otrevlig lukt. Skruva enkelt på en vanlig PET-flaska och häll sedan överbliven olja i miljötratten och ner i flaskan.

Läs Mer!

Miljötratten

Miljötratten är ett hjälpmedel för hushåll på ett enkelt sätt ska kunna källsortera använd matolja. Miljötratten skruvas fast på en vanlig PET-flaska och försluts med ett lock. Korken till flaskan fästs inuti trattlocket, för att sedan återanvändas när flaskan är full. Överbliven matolja hälls i Miljötratten och flaskan, som återförsluts med trattlocket; flaskan kan sedan förvaras med övrig källsortering. Trattlocket förhindrar otrevlig lukt och läckage av matolja.

Problem

Matolja som hälls ner i avloppet stelnar och orsakar stopp som är besvärliga och dyra att åtgärda. Att matolja trots allt hälls ut i avloppet handlar ofta om okunskap och brist på ett enkelt sätt att ta hand om den.

Lösning

Miljötratten är ett helhetskoncept för att informera hushåll om hur använd matolja kan tas om hand och bli till en resurs, istället för att hamna i avloppen där den orsakar så mycket skada.

recy

Möjlighet

Den använda matoljan är en resurs! Tar vi vara på den kan den gå till fettåtervinning eller användas för framställning av biogas och biodiesel. Målet är att återvinna matoljan och därmed också slippa problemen den orsakar i avloppen. Win-win!

Beställningsformulär


    För att beställa kärl avsett för återvinning av fett – Kontakta Återvinningsbilen här.