Referenser

Lexium Service Management Göteborg utför teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel samt städning i hyreshus och bostadsrättsföreningar i Göteborg inklusive kranskommuner.

Våra kunder består främst av:

Bostadsrättsföreningar

Privata hyresvärdar verksamma inom uthyrning av bostäder, kontorslokaler, butikslokaler och hantverkslokaler.

Fastighetsbolag som hyr in tillfällig kompetens inom fastighetsskötsel och vaktmästeri.

Några av våra referensobjekt: