Referenser

Bo & Son utför fastighetsskötsel i hyreshus/bostadsrättsföreningar i Göteborg inkl. kranskommuner.

Våra kunder består främst av:

Bostadsrättsföreningar (storlek 4- 377 lägenheter)
Privata hyresvärdar verksamma inom uthyrning av bostäder, kontorslokaler, butikslokaler, hantverkslokaler etc.
Fastighetsbolag som hyr in tillfällig kompetens inom fastighetsskötsel / vaktmästeri