Socialt Ansvar

För Bo & Son är det viktigt att ta socialt ansvar.

Vi stödjer med glädje Barndiabetesfonden och hoppas därigenom kunna bidra till att forskningen går framåt och att kunskapen om diabetes typ 1 sprids.

Läs mer om Barndiabetesfonden på www.barndiabetesfonden.se