Teknisk Förvaltning

Bo & Son erbjuder våra avtalskunder heltäckande kundsamordning inom teknisk förvaltning. 

Vi är primärt inriktade på att lösa den löpande skötseln, driften och underhållet i våra kunders fastigheter samt att agera med felavhjälpande åtgärder.

Samtliga arbeten utförs av våra egna medarbetare samt av noga utvalda lokala underentreprenörer som vi har ett nära samarbete med.

Exempel på tjänster som vi erbjuder i egen regi eller via samarbetspartners.

Städ

Vi utför regelbunden städning av allmänna utrymmen i flerfamiljshus åt våra avtalskunder.

Trädgårdsskötsel

Vi erbjuder all typ av skötsel av grönytor och utemiljö året runt.

Fastighetsskötsel

Vi erbjuder våra avtalskunder fastighetsskötsel enligt gränsdragningslista baserad på Aff (Avtal för fastighetsförvaltning)

– VVS
– Elektriker – starkström
– Elektriker – svagström
– Måleri
– Snickeri
– Glasmästare
– Plåtslagare
– Låssmed
– Passersystem
– Rensning av hängrännor via tak eller lift
– Taktvätt

– Injektering
– Spolbil
– Klottersanering
– Fuktsanering
– Linjemålning
– Entrémattor
– Garagestäd
– Fönsterputs svåråtkomliga ytor
– Arborist
– Stubbfräsning
– Lekplatsbesiktning
– Julgranar inköp, transport, uppsättning, dekorering, bortforsling av julgranar samt övrig dekoration

Snö och Halkbekämpning

- Egenbemannad snöjour vintersäsong med heltäckande snö/ halkbekämpningsutbud åt avtalskunder
- Grusupptagning på våren

Projekt

- Ta in och sammanställa offerter
- Projektledning av mindre projekt
- Upprättande av underhållsplan
- Revidering av underhållsplan
- Årlig statusbesiktning
- Byggnadsingenjör

Myndighetskrav

- OVK
- SBA
- Energideklaration

Boendeservice

Boendeservice till hyresgäster och bostadsrättsinnehavare i fastigheter anslutna till Bo & Son

Återvinning

Bortforsling av grovsopor
Kärltvätt
Kärltömning

Ärendehantering

- Egenbemannad felanmälan helgfria
vardagar kl. 07-16

- Möjlighet för hyresgäster, lägenhetsinnehavare att välja om man vill göra felanmälan via telefon, mail eller formulär på hemsidan

- Kundportal för hyresvärdar och styrelser i bostadsrättsföreningar där man på ett enkelt sätt kan skapa nya ärenden och följa status och kommentarer på pågende arbeten i fastigheten

- Månadsrapport där det klart framgår vad som utförts och status på ärenden i fastigheten

Fastighetsjour

Heltäckande fastighetsjour för ärenden som ej kan vänta tills nästa helgfria vardag.

Teknisk Förvaltning / Projektledning

Lars Eldh
031-514 000