Tjänster

Lexium Service Management Göteborg erbjuder Er konkurrenskraftig personlig service inom städ, trädgård, fastighetsskötsel samt teknisk förvaltning.

Läs gärna mer om vårat tjänsteutbud i respektive flik.

Städ

Vi utför regelbunden städning av allmänna utrymmen i flerfamiljshus åt våra avtalskunder.

Trädgård

Lexium Service Managment Göteborg utför löpande skötsel av grönytor/utemiljö åt våra avtalskunder. Vi är verksamma med trädgårdssysslor året runt med engagerad och utbildad personal.

Fastighetsskötsel

Lexium Service Managment Göteborg utför löpande skötsel, förebyggande underhåll samt felavhälpande åtgärder i flerfamiljshus. Kunderna består primärt av avtalskunder. Fastighetsjour dygnet runt via samarbetspartner.

Teknisk förvaltning

Lexium Service Managment Göteborg erbjuder teknisk förvaltning i samråd med föreningens styrelse.

Återvinningsbilen

Vi forslar bort nästan allt som två man kan bära till återvinning