Trädgård

Bo & Son utför löpande skötsel av grönytor/utemiljö åt våra avtalskunder. Vi är verksamma och utför trädgårdssysslor året runt med engagerad och utbildad personal.

Arbetsledare Trädgård/Utemiljö

Rabih Asskoumi
031-514 000

Trädgårdsmästare

Lars Flodin
031-514 000