Värdegrund

Vad betyder Bo & Son för dig? Workshop med värdeord. Framtagen av företagets medarbetare december 2019.

Långsiktighet

Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder och medarbetare. Bo & Son har verkat lokalt i Storgöteborg sedan 1993 och tänker fortsätta med det. Vi har byggt ömsesidigt förtroende med flera av våra trogna kunder och vissa har hängt med sedan nittiotalet. Våra medarbetare skall ges möjlighet att växa som människor och utvecklas i sin yrkesroll på Bo & Son.

Helt & Rent
Vi håller helt & rent hos våra kunder, uppträder i hela och rena kläder och tar oss fram i hela & rena fordon.

Familjär

Begreppet “Bo & Son är min andra familj” har myntats bland flera medarbetare. Vi hjälper varandra och våra kunder idag och imorgon. Vi respekterar varandra på arbetsplatsen oavsett religion, bakgrund, nationalitet eller politisk åsikt. Vi upplevs ofta som det personliga alternativet hos många av våra kunder. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre på det vi gör och delar med oss till varandra av vår kunskap och erfarenheter. När det blir fel i arbetet så lär vi oss och rättar till.