Värdegrund

Vad betyder Lexium Service Management Göteborg för dig? Workshop med värdeord. Framtagen av företagets medarbetare december 2019.

Långsiktighet

Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder och medarbetare. Lexium Service Management Göteborg har verkat lokalt i Storgöteborg sedan 1993 och tänker fortsätta med det. Vi har byggt ömsesidigt förtroende med flera av våra trogna kunder och vissa har hängt med sedan nittiotalet. Våra medarbetare skall ges möjlighet att växa som människor och utvecklas i sin yrkesroll på Bo & Son.

Helt & Rent
Vi håller helt & rent hos våra kunder, uppträder i hela och rena kläder och tar oss fram i hela & rena fordon.